Política de privadesa

Per mitjà d’aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i el manteniment d’alguns dels nostres serveis.

T’informem que el titular del lloc web (responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016/ 679, General de Protecció de Dades (d’ara endavant, RGPD) i la resta de normativa vigent i d’aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

De conformitat amb l’article 13 del RGPD i l’article 11 de la LOPDGDD, aquesta Política de Privadesa s’aplica als tractaments de dades de caràcter personal que EMPRESA DE SERVEIS DE PROMOCIÓ I PUBLICITAT EMEDÉ, S.L. (d’ara endavant,  EMEDE) realitza com a responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d’informació i/o contractació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza a través d’aquesta pàgina web, o demanats a qualsevol de les seccions d’aquesta pàgina.

Identitat del responsable del tractament de les vostres dades personals

 • Responsable del tractament: EMPRESA DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EMEDÉ, S.L.
 • Nom comercial: EMEDE
 • NIF: B58624180
 • Domicili: C/ Nicaragua 78-82, 08029, Barcelona (Barcelona)
 • Email: administracion@emede.com

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les vostres dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de gestió i control de la relació comercial establerta entre l’usuari i el responsable del tractament, i específicament per a:

 • Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis i/o productes per part dels usuaris.
 • Per comunicar-se amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens faci a través dels formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos correus electrònics i/o les trucades telefòniques).
 • Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i/o productes oferts
 • Per oferir nous serveis i/o productes, ofertes especials o actualitzacions.
 • Si escau, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i/o col·laboradors.
 • Comunicacions: Podrem enviar-vos correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicacions en referència als serveis i/o productes contractats; així com per qüestions tècniques que puguin afectar aquest lloc web. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i/o productes contractats o sol·licitats.
 • Si escau, comunicacions comercials (màrqueting): Podrem utilitzar les vostres dades personals per contactar-vos, tant per via electrònica com no electrònica, per realitzar enquestes, obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-vos canvis, desenvolupaments importants dels serveis i/o productes, ofertes i/o promocions dels nostres serveis i/o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de manera expressa i separada per l’usuari. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment utilitzant els mitjans i les formes implementades a aquest efecte.

No tractarem les teves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, llevat que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial i/o administratiu que impliqui un tractament de dades amb finalitats diferents de les exposades.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran i es tractaran mentre es mantingui la relació contractual amb l’usuari, sens perjudici de la possibilitat d’exercitar els seus drets en matèria de protecció de dades. Les dades també es poden conservar el temps indispensable per al compliment d’obligacions legals aplicables al responsable del tractament.

Les dades personals de les persones interessades en la recepció d’informació comercial inewsletters de conservaran de manera indefinida mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició a l’enviament de comunicacions comercials o supressió de les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

EMEDE tracta les teves dades personals d’acord amb les bases legals següents: Consentiment de l’interessat (1), l’execució d’un contracte o mesures precontractuals (2) i el interès legítim (3).

 1. El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats